Dataforce
Servicii implementare SMC
 • Evaluare și planificare
  Evaluarea organizației din punct de vedere al structurii organizatorice, infrastructurii, mediului de lucru, capabilității tehnice și al documentației existente și planificarea următoarelor etape, asistență la elaborarea organigramei, a fișelor posturilor etc.
 • Instruire
  Asigurarea cunoașterii cerințelor standardului și crearea premiselor ca personalul implicat să poată realiza și implementa documentația sistemului de management, sub îndrumarea consultantului.
 • Procese și documentație
  Se realizează, împreună cu responsabilii de procese definirea proceselor pentru care se intocmesc documentele, procesele de realizare a produsului/serviciului, precum și procedurile necesare, diagramele flux, analiza riscurilor, procedurile generale și de organizare și Manualul sistemului de management.
 • Implementare
  Instruire în vederea aplicării procedurilor, aplicații practice pentru toate procesele sistemului, testarea funcționării sistemului.
 • Audit intern
  Evaluarea documentației sistemului de management și a gradului de implementare a sistemului, pentru a stabili dacă organizația este pregatită să susțină auditul de certificare.
 • Certificare
  Pregătirea documentației și a personalului în vederea susținerii în bune condiții a auditului de certificare.
 • Imbunătățire
  Rezolvarea neconformităților constatate cu ocazia certificării, implementarea posibilităților de îmbunătățire viitoare.


© Dataforce Srl. 2006
design by Gutenberg