Dataforce
Îmbunătățirea continuă a SMC

Îmbunătățirea sistemului de management debutează imediat după auditul de certificare și trebuie continuat permanent pe toată durata sa de viață.
Avem plăcerea de a Vă prezenta oferta noastră privind îmbunătățirea Sistemului de management al calității(SMC) implementat și certificat la firma Dumneavoastră.

În funcție de necesitățile și de obiectivele specifice din cadrul firmei proiectele de menținere și îmbunătățire includ activități precum:

  • Corectarea problemelor identificate la auditul de certificare și la auditurile de supraveghere.
  • Auditarea periodică a sistemului de management, conform cerințelor standardului.
  • Monitorizarea unor parametri definitorii ai sistemului de management.
  • Analiza performanțelor sistemului, identificarea punctelor tari, situațiilor neconforme și a posibilităților de îmbunătățire a activităților.
  • Inițierea de acțiuni care permit eliminarea problemelor și îmbunătățirea performanțelor.
  • Publicarea și difuzarea documentației de sistem, evaluarea furnizorilor, sisteme de evidență, precum realizarea altor activități specifice prin metode informatice.
  • Asistență de specialitate la auditurile de certificare, supraveghere și extindere.
  • Asistență de specialitate pentru concepția și implementarea unor metode informatice pentru urmărirea activităților care aduc valoare.


© Dataforce Srl. 2006
design by Gutenberg